Programlar

Otizim

Otizm Spektrum Bozukluğu, erken çocukluk döneminde ortaya çıkan nöro-gelişimsel bir farklılıktır. Beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmekte ve genetik olduğuna dair bulgular bulunmaktadır. Fakat hangi genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemekte, genetik ve çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu özellikleri:

 • Sosyal – iletişim alanda yetersizlikler
 • Sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanları
 • Adına tepki vermeme
 • Sesin geldiği yönü ayırt edememe
 • Oyuncak ve akran oyunlarına tepkisizlik
 • Sözcük tekrarları ve ilişkisiz ortamlarda söyleme
 • Sallanma, çırpınma gibi refleks hareketler, bazı eşyaları döndürme, sıraya dizme
 • Tehlikeye karşı duyarsızlık
 • Yoğun inatçılık ve hırçınlık
 • Basit soruları veya talimatları anlayamama
 • Duygularını ve hislerini ifade edememe, başkalarının duygularını fark edememe
 • Nesneleri işaret edememesi veya getirememesi
 • Değişime direnç göstermesi ve uyum sağlayamaması

OSB semptomlarının şiddeti, bilişsel işlevsellik, dil becerileri, sosyal yetersizlik ve uyumsal işlevselliği içeren özellikler açısından da değişkenlik gösterir. Ebeveynlerin/bakıcıların etkileşim tarzı, ebeveyn eğitimi, sosyo-ekonomik durum, OSB tanısının konulma ve erken müdahaleye başlama yaşı gibi çevresel deneyimlerdeki farklılıklar bu durumları etkileyen faktörler arasındadır.

OSB Programı kapsamındaki hizmetlerimiz:

 • Otizmde Etkileşim ve Davranış Temelli Erken Müdahale Programları
 • ABA Terapi
 • Yürütücü İşlev Etkinlikleri
 • Zihin Kuramı Çalışmaları
 • Çalışan Hafıza Etkinlikleri
 • Kanıt Temelli Uygulamalar

Duyu Bütünleme

A. Jean Ayres Duyu Bütünleme kişinin kendi vücudundan ve çevreden gelen duyusal bilgileri organize eden vücudu çevreyi uygun bir şekilde kullanmayı mümkün kılan nörolojik bir işlemdir.

Kişinin bedeninden ve çevresinden gelen duyuları düzenleyerek vücudun çevreye uygun fonsiyonel cevaplar oluşturmasını sağlayan nörolojik beyinde devam eden bir süreçtir.

Zihinsel Yetersizlik

 • Down Sendromu
 • William Sendromu
 • Juupert Sendromu
 • Prader – Willi Sendromu
 • Hafif Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Bireyler
 • Orta Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Bireyler
 • Ağır Düzeyde Zihin Yetersizliği Olan Bireyler

İşitsel Algı Eğitimleri

Neurosound sistemi nedir?
Neurosound sistemi, pasif işitmeyi aktif dinlemeye dönüştüren bir tür İşitsel Algı Sistemidir.
• Uygulama aşamasında kulaklık aracılığıyla bir ses uyarım programı olan Neurosound, danışmanlık ve ses vokal aktivitelerini içeren psikoeğitimsel bir dinleme programıdır.

Neurosound çalışma mekanizması :

Neurosound, kulağın iç yapısında bulunan kasları yüksek ve düşük frekanslı sesler yardımıyla uyarır ve onlara adeta egzersiz yaptırır. Bu sayede nöral sistemi tetikler ve vestibüler sisteme etki ederek beden kontrolünü sağlar. Vestibüler sistem, dikkat ve odaklanmanın merkezi olup bu bölgenin uyarılması tüm gelişim programlarının başarısı için önemlidir. Süreci destekleyen bellek etkinliklerinin, yürütücü işlev çalışmalarının ve balance egzersizlerinin seansa olan katkısı çocuktaki gelişimi olumlu yönde etkiler.

Neurosound ile çocuğunuzda görülmesi beklenen değişimler:
İşitsel ayırım becerileri artar. Bu sayede sesleri daha net ve doğru frekansında duyar.
Beyinde seslerin tanınması ve yorumlanmasını sağlayan işitsel işlemleme hızı artar.
Düşük frekanslı sesleri dışlamayı, orta-yüksek frekanslıları almayı ancak şiddetli sesleri geride bırakmayı öğrenir.
İşitsel lokalizasyon becerileri artar.
Neurosound ile çocuğunuzun uzamsal becerileri gelişir.
Yürütücü işlev (planlama, organizasyon, karar verme vb.) becerileri ve dikkati artar.
Sinir sistemi düzenlenir.
Duygudurumu düzelir.
Psikolojik sağlamlık artar.

Neurosound gelişim alanları :
• Nöro-gelişimsel olgunlaşma (konuşma, dil, motor beceriler vb.)
• İletişim becerileri
• Okul öğrenme becerileri ve yetenekleri
• Dikkat gelişimi ve davranış düzenleme
• Sosyal ilişkiler ve benlik saygısı
• Yabancı dil öğrenme

Fizik Tedavi

Nörolojik rehabilitasyon
Pediatrik rehabilitasyon
Genetik hastalıklar
Skolyoz
Elektroterapi
Manuel terapi
Sebral palsi
Hemipleji
Spina Bifida
SMA (Spinal Muskuler Atrofi)
Down sendromu
Brakial pleksus
Duchenne Musküler Distrofi
Felç ve inme tedavisi
Tortikolis
Mikrosefali ve hidrosefali
Spinal cord yaralanmaları

Bilişsel Eğitimler

Bilişsel Eğtimler

Sanatsal Faaliyetler

Sanatsal faaliyetler

E-Kpss Programları

E-KPSS , (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ) engelli bireylerin, kamu kurumlarında devlet memurluğuna alınmalarını amaçlayan sınavdır.
E-KPSS için gerekli başvuru koşulu: %40 ve üzerinde yer alan, sağlık kurulunca verilmekte olan engelli raporuna sahip olmalarıdır. Başvuru yapanlar için çalışamaz raporu gözetilmemektedir. Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 ve üzeri engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir.
Sınavda, adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri kapsamında toplam 60 soru sorulmaktadır.
Sınav danışmanlığı kapsamında kurumumuzda E-KPSS’ye hazırlanan öğrencilerimizin takibini nasıl yapıyoruz?
•Haftanın 2 günü E-KPSS Genel Kültür/ Genel Yetenek konularında ders verilmektedir.
•Planlı ve programlı çalışma çizelgeleri, müfredat kapsamında oluşturulmaktadır. Planlarının farkında olmaları, öğrencilerimizin bu programa uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktadır.
• Kısa ve uzun dönemli hedefler belirlenerek çalışma programlarının sürekliliği sağlanmaktadır.
•Öğrenimi destekleyecek ödevler verilmektedir.
•Düzenli deneme sınavları yapılmaktadır.