Hakkımızda

İnsan gelişimi anne rahmine düştüğü andan itibaren başlayarak devam eder. Doğum öncesi doğum sırası ve doğum sonrası bazı nedenlerden dolayı bu gelişim normalin dışında gerçekleşebilir ve bu durum yürüme, konuşma, algılama, okuma-yazma, matematik becerilerinde zorluk, kendini ifade edememe, kendini yönetememe, hiperaktivite vb. sonuçlarla kendisini gösterebilir.

Gelişimin daha normal seviyelere çekilebilmesi için bireyin ek destek eğitim alması hayati öneme sahiptir. Her bireyin ihtiyacı olan fiziksel ve eğitsel gereksinimine göre bireysel olacak şekilde özel eğitim hizmetlerinden destek alması onu içinde bulunduğu toplumda daha bağımsız yaşamaya bir adım daha yaklaştırır. 

Kurumumuz Özel Eğitim Uzmanı  Yrd.Doc.Dr. Gül KAHVECİ kuruculuğunda Ankara Çankaya ilçemizde 1999 yılında faaliyete girmiştir . Kurucumuz  Özel Eğitimin ülkemizdeki gelişimine akademik çalışmalar, kitaplar, bilimsel makaleler ile birlikte eğitim kurumlarıyla da destek vermeye devam etmektedir.