Yönetmelik taslağına göre, bir kişinin aldığı sağlık kurulu raporunun elektronik sistemde bütün hastanelerden görülebileceğini ifade eden İslam, ”Böylece sürekli gidip rapor alma dönemi de sona erecek” dedi.

Sağlık kurulu raporunun elektronik sisteme geçirilmesiyle ilgili çalışmaları büyük ölçüde tamamladıklarını söyleyen Bakan İslam, raporun formatında da değişikliğe gidileceğini ifade etti.

İslam, ”Mevcut durumda elle yazılan raporlar yetkililerce imzalandıktan sonra bilgisayara aktarılıyordu. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesiyle raporlar doğrudan elektronik ortama işlenecek. Bu uygulamayla raporların sağlıklı bir şekilde sistemde görülmesi sağlanırken, sisteme girilmeyen rapor ihtimalinin önüne de geçilmiş olacak” diye konuştu.