yrd.Doç.Dr. Gül Kahveci Eğtim Kurumları

HİZMETLERİMİZ

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ

Konuşma ve dil gelişimi iletişim ve sosyal hayatın en önemli öğesidir. Kişi iletişim araçları ile kendini ifade eder ve hayatını devam ettirir.

DRAMA GRUPLARI

Drama bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. Diğer bir ifadeyle drama; insanın kendini başkalarının….

OYUN TERAPİSİ

Oyun terapisi, çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini, duygu ve düşüncelerini oyun ile ortaya koymalarını amaçlar. Oyun terapi süreci…

EĞİTİM MERKEZİMİZDE…

EĞİTİM SÜRECİNE AİLENİN KATILIMI

EĞİTİM SÜRECİNDE ÖĞRENCİNİN GELİŞİMİ